Hönät Mini

Storlek "Mini" finns i 10 modeller.

90x90cm och rekommenderat för <5kg
Maxkapaciteten är förvisso det dubbla men att fylla 10kg torrt löst hö i detta nät tar nog 4 gånger så lång tid jämfört att fylla 10kg i ett nät av storleken "Litet" och roligare saker kan du väl tänka dig än att fylla hönät.