2+++ = 3cm+4cm

2+++ betyder att det är ett "vanligt" platt nät men att ena sidan är i 3 cm maska och den andra i 4 cm maska.

Detta ger dig friheten att, från stund till annan, välja vilken maskstorlek som ska vara vänd mot hästen och vilken som ska vara vänd mot väggen. Viktigaste anledningen till att behöva kunna välja på detta sätt är att mjukt hö är lättare att dra ut och kräver därför mindre maskor än grov hö.
4cm maska begränsar inte hur mycket vanligt hö en häst kan äta på 24 timmar men minimerar spillet.