3+ = 3+3,5+4

3+ näten revolutionerar hela slow-feeding-marknaden genom att vara den första modellen som låter dig bestämma hur länge höet ska räcka.

Ett 3+ nät består av 3 nätlager med olika maskstorlek. Detta gör att nätet blir "osymmetriskt" och därför måste hänga på en vägg.
A = 3 cm maskstorlek
B = 3,5 cm maskstorlek
C = 4 cm maskstorlek
3st nätlager skapar 2 fack för grovfoder (huvudrätt och efterrätt) där det som är i yttre facket äts genom ett nätlager och det som är i inre facket äts genom två nätlager, vilket naturligtvis tar längre tid.

Du kan inte bara ändra nätens inbördes ordning genom att vända nätet ut-och-in på två olika sätt och vända ena eller andra sidan mot väggen du kan dessutom fylla, både olika mycket och även olika sorters grovfoder i de två facken. Tillsammans ger detta dig näst intill obegränsade möjligheter att påverka hur länge fodret ska räcka.
Alternativen är:
A hö BC, A hö B hö C, A hö B halm C, AB hö C,
C hö BA, C hö B hö A, C hö B halm A, CB hö A,
B hö AC, B hö A hö C, B hö A halm C, BA hö C,
B hö C hö A, B hö C halm A, BC hö A,
C hö A hö B, C hö A halm B, CA hö B,
A hö C hö B, A hö C halm B, AC hö B.