4+ = 3,5+3+3+3,5

4+ nät består av 4 lager nät där de yttre lagren har 3,5 cm maskstorlek och de två mittre lagren har 3 cm maskstorlek. Fodret i de två yttre facken äts genom ett nätlager från var sida och fodret i mittfacket äts genom två nätlager från bägge sidor. Dessa nät är således gjorda för att hängas mellan två stolpar eller träd i hagen där de är tillgängliga från bägge sidor samtidigt.
Dessa nät kan också fyllas och läggas i en låda så att hästarna får naturlig ätvinkel. Om nätet hängs mellan två stolpar och hästarna kan äta "runt stolpen" så blir faktiskt ätvinkeln näst intill perfekt även om nätet hänger (prova så får du se).