Hönät Original till Foderring 160 cm/diameter

Till denna foderhäck rekommenderar jag detta nätet.

https://www.caisasshop.se/honat-slowfeedingnat-original/honat-modeller-original/honat-rundbalsnat-standard-original/rundbalsnat-lag-det-grovre-originalet/

Målet med en SlowFeeding-nät är att få hästarna att tugga fodret ordentligt så att de blir nöjda och slutar äta av sig själva när det har ätit tillräckligt. SlowFeeding storbalslösningar minimerar även spillet mycket effektivt. Ofta minska den totala höförbrukningen med upp till 50%.