Mindre HöSäckar och hötuber Originalet

Häng gärna Hösäck mot vägg eller träd. Inne i box fungerar det jättebra i ett hörn.

Det kan bli väldigt frustrerande för hästen om hösäcken hänger och dinglar utan något att trycka den mot.

Alla säckar och tuber finns i 3 olika maskstolekar.