Mindre HöSäckar och hötuber Originalet

Häng gärna Hösäck mot vägg eller träd. Inne i box fungerar det jättebra i ett hörn.

Det kan bli väldigt frustrerande för hästen om hösäcken hänger och dinglar utan något att trycka den mot.

Risken att hästen biter sönder nätet i botten är stor. Alla säckar och tuber finns i 4 olika maskstolekar.