Hönät Litet

Storlek "Litet" finns i 10 modeller. Finns i 4 olika maskstolekar.