Hönät Mini

Storlek "Mini" finns i 10 modeller. Finns i 4 olika maskstolekar.